Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1738

"Ἡ σημασία τοῦ καταστροφικοῦ θαύματος"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ν. Ἰωνίας - Ἀττικῆς τὴν 7-4-1963 τὸ βράδυ