Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1739, 09/04/2012

"Μία εἰκόνα τῆς ὑποκρισίας"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 1-4-1991