Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1740, 10/04/2012

«Οἴμοι! ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει…»
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν
Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης
τὴν 21-4-1970 τὸ βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο.