Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1741, 11/04/2012

"Ἰούδας καὶ Ἰοῦδες"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν
Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης
τὴν 26-4-1989 τὸ βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο