Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1742, 12/04/2012

"Γεθσημανῆ"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν
Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας - Ἀθηνῶν
τὴν 15-4-1962 τὸ βράδυ