Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1743, 13/04/2012

῾Ραδιοφωνικὴ ὁμιλία, ἡ ὁποία μετεδόθη στὴν καθαρεύουσα
ἀπὸ τὸν Σταθμὸ τῆς Λαρίσσης τὴν 17-4-1949