Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1744, 13/04/2012

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν
Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης
τὴν 28-4-1989 τὸ βράδυ μὲ ἄλλο τίτλο