Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1745, 15/04/2012

"Πῶς νὰ ἑορτάσουμε τὸ Πάσχα"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν
Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης
τὴν 30-4-1989 στὴν θ. λειτ. μὲ ἄλλο τίτλο