Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Ὁδὸς Γολγοθᾶ

ἐπ. Αὐγ. Καντιώτου,
ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία,
ἡ ὁποία ἔγινε σὲ ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 27-3-1966