Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

"Γίνεται ἕνας ἐμπαιγμός! Σταυρό θέλεις; Ἀφοῦ ἀφαίρεσες το Σταυρό ἀπό τή Σημαία!...Ἀγάπη. Δέν ὑπάρχει δυνατότερη δύναμις."

Ἱερομόναχος  Ἀθανάσιος Χατζής
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Δουραχάνης