Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Πάω κι' ἐγώ μέ στέφανο στά χώματα μας τ' ἅγια, πάω ψηλά στά Γιάννινα, στοῦ Μπέη τ' Σεράγια - 2 Μαρ. 1913 Γ. Σουρῆς.Ὁ Γεώργιος Σουρῆς (1853-1919) ὑπῆρξε σατιρικὸς ποιητὴς ἀπὸ τὴν Σύρο. Ἦταν πολὺ δημοφιλὴς στὸ κοινό της ἐποχῆς του, κυρίως, χάρη στὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα ὁ Ρωμιός πού ἐξέδιδε ἐπὶ μακρὸν καί στὴν ὁποία δυὸ τύποι - δημιουργήματά του, ὁ Φασουλῆς καὶ ὁ Περικλέτος σχολίαζαν καὶ διᾳκωμωδοῦσαν γεγονότα, πολιτικὰ καὶ ἄλλα, τῆς ἐποχῆς.Ὁ Θαυμασμὸς τῶν συγχρόνων του ὑπῆρξε πολὺ μεγάλος, θεωρήθηκε καὶ πολὺ σωστὰ ὡς «ὁ νέος Ἀριστοφάνης» προτάθηκε μάλιστα, τὸ 1906, γιὰ τὸ βραβεῖο Νόμπελ.

Πηγή: Πλειάς - Ρωμηός