Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΙΖ' Ματθαίου, Χαναναίας - Ἡ πίστις, ἡ ταπείνωσις καί ἡ εὐστροφία τῆς Χαναναίας ἔναντι τοῦ Κυρίου. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου.