Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Ὁ Ἑλληνόψυχος πατριώτης & Φιλόθεος Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης (+ 27/4/1864)


Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ
ἀνάπαυσον τήν ψυχή τοῦ δούλου Σου Ἰωάννη