Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Τό ἐπιεικές τῶν πιστῶν -Ἡ ἐν Χριστῷ ἀμεριμνησία - Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. (Φιλιππησίους δ΄. 4-9)