Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου κατὰ τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Ἑβδομάδι

Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Ἑβδομάδι πληροῦμεν ἅπαξ τὸ Ψαλτήριον μέχρι τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀφ' ἧς σχολάζει μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου:

Ἡμέραι
Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου
Καθίσματα εἰς τὰς Ὥρας
Τῷ ἑσπέρας
α' στιχολογία
β' στιχολογία
γ' στιχολογία
Ὥρα α'
Ὥρα γ'
Ὥρα ς'
Ὥρα θ'
Σαββάτῳ
-
-
-
-
-
-
-
ΚυριακῇΒαΐων

-
-
-
-
-
Μ. Δευτέρᾳ
ε'.
-
-
Μ. Τρίτῃ
-
-
Μ. Τετάρτῃ
-
-
Μ. Πέμπτῃ
-
-
-
-
-
-
-
-
Μ.Παρασκευῇ
-
-
-
-
-
-
-
-
Μ. Σαββάτῳ
-
-
-
-
-
-
-