Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Ἀνάλυσις τοῦ τροπαρίου: «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν μέσῳ τῆς νυκτός...» (Ὄρθρος Μ. Δευτέρας)