Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Ἡ παραβολή τῶν Ταλάντων - Ἡ ἀξιοποίησις τῶν ἱκανοτήτων μας.