Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Σχέσις ἁμαρτίας καί ἀσθενείας. (Τοῦ Παραλύτου Ἰωάν. 5, 1-15)