Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Πράξ. 6, 4 - 5.

  • Ἡ ἀξία τῆς Λατρείας.
  • Ἡ ἐκλογή τῶν Ἑπτά.
  • Προσωπικά γνωρίσματα τῶν Ἑπτά.