Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Πράξ. 6, 6 - 7.

  • Ἡ χειροτονία, τό Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας.

  • Ἡ χειροθεσία μετά Προσευχῆς, ἡ κατανομή τῶν Χαρισμάτων.