Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Πράξ. 9, 37 - 40.


  • Ἀσθένεια, θάνατος καί ἀνάστασις τῆς Δορκάδος.
  • Συνήθειες φροντῖδος νεκροῦ.
  • Ἡ θερμή προσευχή τοῦ Πέτρου.
  • Ὁ λαός πιστεύει στήν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν.