Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων. Ἑρμηνεία εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

(Πράξ. 6, 1-7)

- Ποιοί ήσαν οι Εβραίοι Ελληνιστές;

- Γιατί οι Ελληνιστές εγόγγυζαν κατά των Εβραίων;

- Οι Απόστολοι έμειναν απαθείς απέναντι στον γογγυσμό των Ελληνιστών;

- Γιατί οι Απόστολοι αφιερώθηκαν στο ευαγγελικό κήρυγμα και παρετήθηκαν από το έργον της τραπέζης;

- Γιατί δεν επέλεξαν οι ίδιοι οι Απόστολοι τους επτά επιστάτες; Γιατί επτά και όχι περισσότερους ή λιγότερους;

- Τί σημαίνει η επίθεσις των χειρών των Αποστόλων εις τας κεφαλάς των εκλεχθέντων επτά ανδρών;

- Ποιό χάρισμα έλαβαν οι επτά άνδρες; Αυτό του διακόνου, του πρεσβυτέρου ή απλά του διακόνου της σωματικής υπηρεσίας;