Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου. Ἑρμηνεία εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

(Πράξ. 9, 32-42)

- Ποιά ήταν η αιτία που η Ταβιθά επιλέχθηκε από τους Αποστόλους για να αξιωθεί της χάριτος και εξαιρέσεως της αναστάσεώς της;

- Η χάρις της ελεημοσύνης υπερβαίνει την χάριν πάσης θυσίας!

- Η ελεημοσύνη δεν είναι δωρεά όπως νομίζουν κάποιοι. Είναι δάνειο. Ποιός είναι εγγυητής αυτού του δανείου;

- Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος, που έχει άπειρα χρέη προς τον Θεόν, διά της ελεημοσύνης να καθιστά τον Θεό χρεώστη;

- Ποιές είναι οι ανταποδόσεις της ελεημοσύνης; Ποιοί ωφελούνται από την ελεημοσύνη;

- Για ποιά άλλη αρετή υπεσχέθη ο Θεός τόσες ανταμοιβές όσες υπεσχέθη για την ελεημοσύνη;