Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα. Ὁμιλία περί θείου καί δαιμονικοῦ καί ἀδιακρίτου ζήλου.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

(Πράξ. 5, 12-20)

- Τα δύο είδη ζήλου: Ο θεϊκός και ο δαιμονικός. Πού "κατοικεί" ο καθένας από αυτούς;

- Υπάρχει ζήλος ευπρόσδεκτος και ζήλος αποτρόπαιος για τον Θεό;

- Ποιός είναι ο αδιάκριτος ζήλος και πώς γεννάται;

- Πότε ο ζήλος μας μπορεί να προξενήσει βλάβη;

- Πολλές φορές ο ζήλος μας όχι μόνο αδιάκριτος είναι, αλλά και υπό των παθών μας μεμολυσμένος.

- Η υπερηφάνεια, ο φθόνος και η δοξομανία είναι πολλές φορές η αφετηρία του ζήλου μας.

- Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ζήλος θεϊκός, ποιος δαιμονικός, ποιος διακριτικός και ποιος αδιάκριτος; Πόσο εύκολο είναι αυτό;