Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Περί μαρτυρίας Χριστοῦ καί περί Ἱεραποστολῆς. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ. Μέρος Α'.» (Πράξεις 1, 8-9).