Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Ἡ ἁγιότης, κατασκευαστικόν δεδομένον εἰς τόν Ἄνθρωπον». (Τῶν Ἁγίων Πάντων, Ματθ. 10, 32- 33, 37-38 19, 27-30)