Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Πράξ.16, 30 - 32.  • Ἡ θαυμασία ἐρώτησις τοῦ Δεσμοφύλακος: «Τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;»

  • Ἡ σημασία καί ἡ βαρύτης τῆς Πίστεως διά τήν σωτηρία.

  • Ἡ κατήχησις τοῦ Δεσμοφύλακος καί ὅλων τῶν σπιτικῶν του.