Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Ποῖα ἡ σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς παλαιᾶς καί νέας Πεντηκοστῆς. Ἅπασα ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον.» (Πράξ. 2, 1 - 2).