Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Οἱ μή ἔχοντες τόν γραπτόν Νόμον, ὅπως οἱ Ἐθνικοί, ἔχουν τόν ἔμφυτον Νόμον πού ὑπαγορεύει ἡ συνείδησις. Καί τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων θά κρίνη ὁ Θεός διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Μεγάλη Ἡμέρα τῆς Κρίσεως.» (Ρωμ. 2, 14-26).