Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου. Περί Θεοῦ καί σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μέ Αὐτόν (Τῆς Σαμαρείτιδος - Ἰωάν. 4, 1-38).