Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Ἡ Ζωή μετά τη ζωή - Ὁμιλία π. Νίκωνος Ἁγιορείτου (Νέα Σκήτη).Ὁμιλία τοῦ γέροντος Νίκωνος ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὅρους, τὴν Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου, στὸν ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀναπτύσσει διάφορα θέματα ὅπως αὐτὸ τῆς μεταθανάτιας ζωῆς, τῆς τελικῆς κρίσεως, τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὠφέλειας τῶν μνημοσύνων.