Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Τρία θέματα μελετῶ (Μοναχός Μάρκελος ὁ Καρακαλληνός).Τρία θέματα μελετῶ:
Τήν αἰώνιο Βασιλεία τῶν οὐρανῶν·
τήν αἰώνιο κόλασι·
τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
καί τό τέταρτο:
Τήν ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως (Ρωμ. η΄19).