Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Τό περιεχόμενον τοῦ Εὐαγγελίου Θεόπνευστον. Ἔχει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἡ Ἐκκλησία σήμερα; Πῶς προσωπικά γνωρίζομε ὅτι ἔχομε τό Ἅγιον Πνεῦμα;» (Πράξ. 2, 4).