Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - «Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι τροφή, ἔνδυμα, κάθαρσις, φῶς» (Τῆς Πεντηκοστῆς ).