Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Ἡ νομιμοποίηση τοῦ παραλόγου!

Χρίστος Τσικούρας
Θεολόγος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παρέλαση των ομοφυλοφίλων πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Στην συγκέντρωση αυτή συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές μέλη της πολιτικής Παράταξης "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" και του Πολιτιστικού Συλλόγου ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ.

Το παρόν στην Πατρίδα μας χαρακτηρίζεται από τον ξεπεσμό, την διαστροφή, την εξαπάτηση, την αδικία, την απροκάλυπτη πρόκληση, την νομιμοποίηση του παράνομου, την ξεδιαντροπιά, το θράσος, την κατάργηση των όσων δίκαιων και ορθών διακηρύσσει διαχρονικά η Ελληνορθόδοξη Παράδοση.

Η δανειακή σύμβαση που παρέδωσε παράνομα και αντισυνταγματικά την εθνική ασυλία και έγινε το κριτήριο κάθε πολιτικής για όλα, την εργασία, την παιδεία, την ανάπτυξη, γενικά την λειτουργία του κράτους, είναι μια αισχρή και θρασύτατη καταπάτηση της δικαιοσύνης. Είναι η ικανοποίηση της πλεονεξίας και της επιθυμίας για εξουσία και καταδυνάστευση. Αυτό είναι ένα πολιτικό - οικονόμο θέμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ηθικό και πνευματικό. Τέτοιο επίσης είναι και το θέμα της παρέλασης των ομοφυλοφίλων.Εντάσσεται στο γενικό πνεύμα της αποδοχής κάθε αισχρού πράγματος για καλό και νόμιμο. Οι αρχιτέκτονες της, κατά της ελευθερίας και ευημερίας των λαών, παγκοσμιοποίησης, θέλουν να μας δώσουν νέα «ανήθικα ήθη» που μοιάζουν με το ήθος μιας διεστραμμένης πόρνης που δέχεται τα πάντα. Ναι τολμώ να το γράφω όσο σκληρό και ακραίο αν ακούγεται. Πόρνη διεστραμμένη θέλουν να φτιάξουν την Ελλάδα. Αξιώνουν εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, εδώ που έλαμψε η αρετή, εδώ και να πεθάνουν και να σβήσουν. Τόσο μεγάλη είναι η κακία που προσπαθεί να περάσει και ήδη πέρασε.

Η Ελλάδα είναι χώρα Ορθόδοξη. Ας δούμε τι λέει η Καινή Διαθήκη για τους ομοφυλόφιλους. «παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὑτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.» (Ρωμ. Α΄ 24-32). Τι να σχολιάσει κανείς; Τα λέει τόσο ξεκάθαρα. Τους παρέδωσε ο Θεός στα πάθη της ατιμίας, ώστε να ατιμάζουν μόνοι τους τον εαυτό τους και είναι άξιοι θανάτου!!!!

Αυτό λοιπόν που είναι ατιμία έρχεται ο σημερινός δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, για τον οποίο δεν ξέρουμε αν το κάνει και αυτός, αλλά ξέρουμε ότι συνευδοκεί, (οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι), να το τιμήσει δημόσια, λέγοντας στον δημόσιο λόγο του, ότι τιμούμε την διαφορετικότητα. Αυτήν η διαφορετικότητα Δήμαρχε είναι άτιμη. Δε μπορείς να τιμήσεις την ατιμία, εκτός και αν είσαι ανώτερος από τον Θεό εσύ και ορίζεις και κρίνεις διαφορετικά από Εκείνον. Στην διαφορετικότητα να κοιτάξεις και την διάκριση καλού κακού. Αυτό που είναι διαφορετικό δεν είναι οπωσδήποτε και καλό και κατάλληλο να προβάλλεται και να τιμάται.

Η διάκριση είναι αρετή, δεν είναι κακία όπως θέλουν να την προβάλουν σήμερα οι σύγχρονοι φιλόσοφοι και οι δημοσιογράφοι. Η Ορθόδοξη Παράδοση διδάσκει αυτήν την αρετή της διάκρισης του καλού και ωφέλιμου, από το κακό και καταστροφικό, αλλά και η κοινή λογική, όταν δεν έχει καταστραφεί από τα πάθη, το θεωρεί αυτό αυτονόητο. Η δημόσια προβολή και τιμή της άτιμης ομοφυλοφιλίας είναι καταστροφική για την κοινωνία. Είναι ζημιά και βλάβη στο πνευματικό, ηθικό μέρος των ανθρώπων. Δεν βλάπτεις κάποιον μόνο σωματικά, αλλά μπορείς να τον βλάψεις και πνευματικά, όταν του λες ότι είναι καλό το κακό και τιμημένο.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ και την σύνδεση της ομοφυλοφιλίας με τόσα κακά (παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πορνείᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας·). Αυτό το χωρίο είναι η περιγραφή της κατάστασης που επιβάλλεται σήμερα στη Xώρα μας, από τις κρατικές αρχές, με βοηθό την αδράνεια των εκκλησιαστικών αρχών. Ουσιαστικά είναι η δίωξη της ευσέβειας και η παροχή νομιμότητας και προνομίων στην ασέβεια.

Ο ρατσιστικός ας πούμε νόμος, που πήρε ψεύτικο όνομα, για να μας εξαπατήσει και λέγεται αντιρατσιστικός, απαγορεύει να πεις κάτι αρνητικό για τους ομοφυλόφιλους. Είναι ρατσιστικός και φασιστικός γιατί στρέφεται ενάντια στην ευσέβεια και την ελευθερία του ευσεβούς να εκφράσει την δυσαρέσκειά του. Πώς ο διεστραμμένος έχει δικαιώματα και ο ευσεβής όχι; Τί άδικη δικαιοσύνη είναι αυτή;

Ενώ τα εργασιακά δικαιώματα χάθηκαν και βυθίστηκε ο λαός στην ανεργία, έρχονται με τον νόμο αυτόν, να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων στην εργασία και να καταπολεμήσουν τον αποκλεισμό τους. Τον αποκλεισμό και τα δικαιώματα των ευσεβών δεν τα βλέπουν!! Δεν τα υπεράσπισαν, αλλά τα καταπάτησαν. Στους ασεβείς όμως βλέπουν και περιποιούνται. Αυτό είναι στοχευμένη και ρατσιστική πολιτική. Αυτό είναι ρατσισμός και αποκλεισμός της ευσέβειας και των ευσεβών.

Τέλος να γράψουμε για την πανουργία που έχει αυτό το σινάφι. Όπως κάποτε ο διάβολος, παίρνουν λόγια της Αγίας Γραφής για να υποστηρίξουν το κακό και την αμαρτία. Λένε ας πούμε «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον». Δε λένε όμως κάτι που υπάρχει στην συνέχεια «εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.» (Ιωάν. Η΄11). Ο Χριστός δέχτηκε την μοιχαλίδα, για να την φέρει σε μετάνοια και να την καθαρίσει και να την σώσει. Της λέει να πάψει να αμαρτάνει. Την αμαρτία δεν την δέχτηκε και δεν την δέχεται εις τους αιώνες ο Θεός. Η αποδοχή του αμαρτωλού έχει προοπτική την μετάνοια και την σωτηρία, δεν έχει προοπτική την νομιμοποίηση της αμαρτίας. Αυτό που ζητάει ο Θεός και αυτό που δέχεται είναι η μετάνοια. Την αμετανοησία την καταδικάζει ο Θεός, Βλέπετε εσείς μετάνοια στην απόδοση τιμής και τις εκδηλώσεις υπερηφάνειας των ομοφυλόφιλων; Όσο για το ότι δεν είμαστε αναμάρτητοι όσοι αντιδρούμε και αγωνιζόμαστε το ομολογούμε και εμείς. Αυτό όμως δε μπορεί να μας αποκλείσει από την διάθεση να αναγνωρίσουμε την αλήθεια, η οποία μπορεί να αποβεί σωτήρια για μας και για όποιον άλλο θέλει να την παραδεχτεί.

Πηγή: Κοινωνία