Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

...Ἡ ΑΓΑΠΗ γεννήθηκε καί φέτος...


..Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται... Μόνο το ίχνος της αγάπης μας που έγινε Αγάπη Του μένει... Γι' αυτό γεννήθηκε και φέτος... Ώστε όποιος επιθυμεί στη φάτνη της καρδιάς του να 'ρθει και να κατοικήσει... Εκεί στην ησυχία, μακριά από θορύβους και στολισμούς... Από πλούτο και τρυφή... Ταπεινά και απλά... Στο στάβλο της υπάρξεως μας, μα στη καθαρή φάτνη της καρδιάς μας βρίσκει καταφύγιο η ΑΓΑΠΗ... Είθε σ' όσες περισσότερες καρδιές να συμβεί το θαύμα αυτό και φέτος γιατί μόνο έτσι θα βασιλεύσει επί Γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία... Είθε στις καρδιές όλων...
...Η χαρά των Χριστουγέννων να μένει παντοτινά στις καρδιές μας...