Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος...


...ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται...