Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ἈνθοΛογήματα...ἈθωΛογήματα


...τό νέο "ἐργαστήρι" τῶν ἈνθοΛογημάτων μέσα στήν πηγή τῆς Χάριτος, 
τό περιβόλι τῆς Παναγίας μας, τό Ἅγιον Ὄρος,
 μέ συντελεστές, σπουδαστές καί μή τῆς θύραθεν παιδείας,
ὅλους μας ὅμως, σπουδαστές τῆς μόνης ἀληθοῦς ἐπιστήμης,
τῆς Ἀληθείας, τοῦ Ἐνσαρκωμένου Λόγου,
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων...
...Ἀμήν...