Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ἑορτοδρόμιον - Εὐαγγελισμός.Ερμηνεία του κανόνος του Ευαγγελισμού, ποίημα του χρυσορρόα ποταμού Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, υπό του Αγίου Νικοδήμου μοναχού Αγιορείτου κατόπιν επικλήσεως της βοηθείας της Παναγίας καθώς ο ίδιος αναφέρει στα Προλεγόμενα.