Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ἁγίου Συμεών νέου Θεολόγου - Λόγος 33ος. "Διά ἐκείνους ὁποῦ μεταλαμβάνουν τά θεῖα μυστήρια. Καί ποῖος μεταλαμβάνει ἀναξίως".