Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Οἱ θλίψεις εἶναι κλῆρος κάθε χριστιανοῦ.

Ὅσιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

Ἐπιστολὴ πρὸς μοναχή,
πνευματική του θυγατέρα (20 Μαΐου 1846)

Ἔλαβα τὴν ἐπιστολή σου καὶ διαπίστωσα πὼς ὁ δρόμος τῆς ζωῆς σου περνάει ἀνάμεσα ἀπὸ στενωποὺς καὶ θλίψεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ κλῆρος κάθε χριστιανοῦ, αὐτή ἡ ὑπόσχεση μᾶς ἔχει δοθεῖ. Ἐκεῖνος ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ Χριστὸ προορίζεται νὰ σταυρωθεῖ ὅπως οἱ αὐτάδελφοι ἀπόστολοι, ὁ πρωτοκορυφαῖος Πέτρος κι ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος. Προορισμὸς ἐκείνου ποὺ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ πιστεύει στὸ Χριστό, ὅπως ὁ ληστής, εἶναι ὁ σταυρός.Στὴν πρώτη περίπτωση (τῶν ἀποστόλων) ὁ σταυρὸς ἰσοδυνάμει μὲ στέφανο. Στὴ δεύτερη (του ληστῆ) λειτούργει ὡς κλίμακα. Ὅπως καὶ νὰ 'χουν τὰ πράγματα γιὰ μᾶς ὅμως, ὁποῖες κι ἂν εἶναι οἱ περιστάσεις κι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τύπο ποὺ μᾶς ταιριάζει, πρέπει νὰ κατανοήσουμε πὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ εἶσαι μὲ τὸ Χριστὸ χωρὶς σταυρό. Ὅπως ἀκοῦμε κατὰ τὴ μοναχικὴ κουρά, πρέπει νὰ εἴμαστε πάντα προετοιμασμένοι γιὰ ν' ἀντιμετωπίζουμε κάθε πειρασμὸ ποὺ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ θὰ παραχωρήσει γιὰ μᾶς.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ σ' ἐνισχύσει.

Πηγή: Ἀπό τό βιβλίο "Το Ποτήριο του Χριστού" - Πέτρου Μπότση