Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Ἀνάλυσις τοῦ τροπαρίου : «Ἰδού Ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν μέσῳ τῆς νυκτός...» (Ὄρθρος Μ. Δευτέρας)