Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Θέσις τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου: Ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος (Τῶν Ἁγίων Πατέρων / Ματθ. 5, 13-19).