Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Δ' Ματθαίου. Ὁμιλία - Ὁ ἁγιασμός τῶν δικαίων, καί ἡ αἰσχύνη τῶν ἀμαρτωλῶν ὁρατά εἰσι καί αἰσθητά.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

(Ρωμ. στ' 18-23)

- Από πού προέρχεται η ειρήνη και η αγαλλίαση που αισθάνονται οι ενάρετοι;

- Είναι τα θαύματα αποδεικτικά της αγιοσύνης αυτού που τα επιτελεί;

- Πώς η αμαρτία εισάγει την αισχύνη σ' αυτόν που την πραγματοποιεί; Ο Αδάμ και η Εύα παρότι δεν τους έβλεπε κανείς και δεν γνώριζε άλλος (αφού δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο) την αμαρτία τους, γιατί ντράπηκαν μετά από αυτή;