Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Σχέσις ἐντολῶν καί αἰωνίου ζωῆς. (ΙΒ΄ Ματθαίου / Ματθ.19, 16-26).