Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ι' Ματθαίου. Ὁμιλία - Ἐρμηνεία εἰς τήν Α' πρός Κορινθίους ἐπιστολήν τοῦ Παύλου.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

- Οι αυστηροί έλεγχοι βλάβη προξενούν αντί ωφέλεια.

- Η σοφία του απ. Παύλου μετέτρεπε την πικρότητα του ελέγχου σε γλυκύτατη νουθεσία, ώστε να είναι ο έλεγχος ευπρόσδεκτος στον νουν και να θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής.

- Όποιος υπομένει όσους τον υβρίζουν, τον αδικούν, τον διώκουν ή τον βλασφημούν και καμία εκδίκηση δεν πράττει, αυτός εργάζεται αρετή μεγάλη. Αυτός όμως που επί πλέον ευλογεί τους εχθρούς του και εύχεται υπέρ αυτών, ανεβαίνει στης αρετής την ακρώρεια.

- Ποιούς ονομάζει ο απ. Παύλος παιδαγωγούς και ποιούς πατέρες;

- Γιατί ο απ. Παύλος λέγει "μιμηταί μου γίνεσθε" και όχι "μιμηταί Χριστού γίνεσθε";