Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Ὦ(!) τῆς εὐλογημένης συζυγίας...


Πιτσουνάκια

"...δέ σέ χόρτασα νυφούλα μου..."

...ψιθύριζε ὁ ὀγδοηκοντούτης καί πλέον σύζυγος κατευοδῶν τήν πολυαγαπημένη σύζυγο του στό ταξίδι τῆς αἰωνίου ζωῆς. Καί ὅμως...

...ἡ Ἀγάπη Σου ὑπάρχει Θεέ μου...

...Κύριε ἀνάπαυσον τήν ψυχή τῆς δούλης σου, ἐλέησον τίς ψυχές τοῦ συζύγου της καί τῶν θυγατέρων της καί συναρίθμησον τήν οἰκογένεια ταύτη μετά τῶν ἐκλεκτῶν καί ἁγίων τῆς ἐπουρανίου βασιλείας Σου...

...Ἀμήν...