Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ σταύρωσις τῶν ἐπιθυμιών, καί ἡ ἀκινησία πρός το κακόν, καί ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν, οὐκ έστιν ἀδύνατον εἰς τήν φύσιν τῶν ἀνθρώπων.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης
Ομιλία εις το ρητό του Αποστόλου,
"Χριστώ συνεσταύρωμαι΄ ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός".(Γαλ. β' 16-20)

- Ποιά είναι η κατά Θεόν ζωή;

- Πώς σταυρώνονται οι επιθυμίες της σαρκός; Και πώς συσταυρώνεται ο άνθρωπος με τον Χριστό;

- Με ποιό τρόπο έρχεται και κατοικεί μέσα μας ο Χριστός;

- Γιατί είπε αυτά τα λόγια ο απόστολος; Ποιός ήταν ο σκοπός του; Μήπως για να καυχηθεί και να κερδίσει τον έπαινο των ανθρώπων;

- Εάν τα λόγια του αποστόλου Παύλου είναι ο όρος και ο κανών της χριστιανικής ζωής, ποιός μπορεί να σωθεί; Ποιός μπορεί να νεκρώσει τα πάθη του με τόσους πειρασμούς; Μήπως λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο στη φύση των ανθρώπων;

- Πώς συμβιβάζονται τα λόγια "Στενή η πύλη, και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν" και "Ο γαρ ζυγός μου χρηστός, και το φορτίον μου ελαφρόν εστιν";