Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Τό κήρυγμα τοῦ προφήτη στή μεγάλη πόλη Νινευή...

...Περί μετανοίας. Ἡ ἀπαράδεκτη προσευχή τοῦ προφήτου λόγῳ πληγωμένης ἀξιοπρέπειας. Ἡ περιπέτεια τοῦ προφήτου.