Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Τί εἶναι δαιμονοπληξία καί χαρακτηριστικά αὐτῆς (Λουκᾶ ΣΤ' / Λουκᾶ 8, 26-39).


Πηγή: Αρνίον